รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 เรื่อง "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้านกระบวนการ Scientometric: จากระดับชาติสู่ระดับสากล
          ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ฮอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจัดให้มีพิธีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้จัดงาน "วันนักประดิษฐ์"เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากที่ทรงมีพระมหากรุณาประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536
          ประเภทรางวัลที่นักวิจัยศูนย์ TCI ได้รับนั้น ชื่อ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550เรื่อง"การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้านกระบวนการ Scientometric: จากระดับชาติสู่ระดับสากล"