การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCIรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 (1 ก.ค. 62)


ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ภายในเดือน ธันวาคม 2562

คลิกเพื่อส่งข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง