การประชุม Thai Local Board meets with Scopus Subject Chairs ณ Anantara Riverside Bangkok Resort (5 พ.ย. 61)
          เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. ที่ผ่านมา Thai Local Board จากโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project จำนวน 19 ท่าน นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of Thai Local Board ประชุมร่วมกับ Scopus Subject Chairs และทีมงานของ Scopus จำนวนทั้งสิน 30 ท่าน ณ Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok, ThaiLand โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

MORNING : Meet with Thai Local Board
08.30-10.00 “Scopus Subject Chair-only meeting”
09.45-10.15 Registration for Thai Local Board
10.15-10.40 “Introductory Remarks”

By Prof. Dr.Narongrit  Sombatsompop,  Chairman of Thai Local Board
10.40-11.00 “Reflections: Experiences  on title review for Scopus Inclusion”

By Thai Local board representatives

 • Prof. Dr. Theeraphap Chareonviriyaph
 • Assoc. Prof. Dr. Benjaphorn Prapagdee
 • 11.00-11.15 Q&A

  Moderated by  Prof. Dr. Narongrit  Sombatsompop,  Chairman of Thai Local Board
  11.15-11.45 “Expectations from Scopus Subject Chairs”

  By Prof. Dr. Peter Brimblecombe, Scopus Subject Chair Representative
  11.45-12.30 Coffee break and open session for learning and sharing

  By Thai Local Board and Scopus Subject Chairs
  12.30-13.30 Lunch  ภาพกิจกรรม
  ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :