ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 278 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
"สำหรับวารสารใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2559 นี้ ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ในปีถัดไป"


N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2556 หรือ 2557 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2556 หรือ 2557 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thomson Reuters และ ค่า Thai-Journal Impact Factors ที่รายงานนี้คำนวณจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากวารสารที่อยู่ภายในฐานข้อมูล TCI เท่านั้น

ชื่อวารสาร Journal Title ISSN 2558
Articles
2558
Total Cites
2558
Cross Cites
Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Agriculture and Natural ResourcesAgriculture and Natural Resources2468-145895107880.0670.0218.5
Applied Environmental ResearchApplied Environmental Research2287-074124830.0930.0004.0
ASEAN Engineering Journal Part AASEAN Engineering Journal Part A2229-127X11000.0000.000N/A4
ASEAN Journal on Science and Technology for DevelopmentASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/A100N/A2N/A3N/A4
Asian BiomedicineAsian Biomedicine1905-74158931240.0240.0344.5
Asian Journal of Energy and EnvironmentAsian Journal of Energy and Environment1513-4121N/A111N/A2N/A3N/A4
Asian Pacific Journal of Allergy and ImmunologyAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X4573250.0650.2226.4
AU Journal of TechnologyAU Journal of Technology1513-0886N/A111N/A2N/A3N/A4
Buffalo BulletinBuffalo Bulletin0125-6726601300.0250.0008.5
Bulletin of Health, Science and TechnologyBulletin of Health, Science and Technology0858-75311811N/A20.000N/A4
Chiang Mai Journal of ScienceChiang Mai Journal of Science0125-25269994220.1300.0303.7
Chiang Mai University Journal of Natural SciencesChiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-1994301890.0450.0006.0
ECTI Transactions on Computer and Information TechnologyECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-913120210.0240.000>10
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and CommunicationsECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-954511000.0000.000N/A4
Engineering JournalEngineering Journal0125-8281603080.0990.0003.8
Engineering TransactionsEngineering Transactions0859-923824300.0320.0422.5
Environment and Natural Resources JournalEnvironment and Natural Resources Journal1686-5456131460.2190.0003.0
EnvironmentAsiaEnvironmentAsia1906-1714301740.0690.1004.8
International Journal of Agricultural TechnologyInternational Journal of Agricultural Technology1686-914121834100.0270.0094.3
International Journal of Applied Biomedical EngineeringInternational Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40637200.0000.0006.0
International Journal of Renewable EnergyInternational Journal of Renewable Energy1905-717212320.0000.0004.5
International Journal of the Computer, The Internet and ManagementInternational Journal of the Computer, The Internet and Management0858-702747300.0360.000N/A4
Journal of Applied Animal ScienceJournal of Applied Animal Science1906-225713000.0000.000N/A4
Journal of Health ResearchJournal of Health Research0857-44219637330.0560.0106.5
Journal of Physiological and Biomedical SciencesJournal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57543000.0000.000N/A4
Journal of Science, Technology, and HumanitiesJournal of Science, Technology, and Humanities1685-6600N/A133N/A2N/A35.5
Journal of Sustainable Energy and EnvironmentJournal of Sustainable Energy and Environment1906-491815000.0000.000N/A4
Kasetsart University Fisheries Research BulletinKasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X14950.1250.0003.5
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and TechnologyKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-453132610.0780.000N/A4
KMITL Science and Technology JournalKMITL Science and Technology Journal1905-236710220.0000.000>10
KMITL Science JournalKMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์44N/A2N/A38.0
Maejo International Journal of Science and TechnologyMaejo International Journal of Science and Technology1905-78733328180.0770.0005.4
Mahidol University Journal of Pharmaceutical SciencesMahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences0125-1570241040.0910.0423.0
Outbreak, Surveillance and Investigation ReportsOutbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-893312000.0000.000N/A4
Pacific Rim International Journal of Nursing ResearchPacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81072549360.2710.083.6
Phuket Marine Biological Center Research BulletinPhuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A166N/A2N/A3>10
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social SciencesRajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-3193311550.2250.0002.5
Rangsit Journal of Arts and SciencesRangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X18500.0880.000N/A4
ScienceAsiaScienceAsia1513-18745955480.0320.0008.2
Silpakorn University Science and Technology JournalSilpakorn University Science and Technology Journal1905-915910970.3500.000N/A4
Siriraj Medical JournalSiriraj Medical Journal0125-152X5163570.0270.039>10
SNRU Journal of Science and TechnologySNRU Journal of Science and Technology1906-596529110.0000.034N/A4
Songklanakarin Journal of Science and TechnologySongklanakarin Journal of Science and Technology0125-33959084780.0720.0116.9
Suranaree Journal of Science and TechnologySuranaree Journal of Science and Technology0858-849X283960.301N/A32.3
Thai Forest Bulletin (Botany)Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38431819110.0570.0006.9
Thai Journal of Agricultural ScienceThai Journal of Agricultural Science0049-3589N/A112120.018N/A37.7
Thai Journal of GastroenterologyThai Journal of Gastroenterology0859-244617300.0240.0004.5
Thai Journal of GeneticsThai Journal of Genetics0857-866422820.0950.0003.0
Thai Journal of Obstetrics and GynaecologyThai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60843216110.0580.0006.0
Thai Journal of Science and TechnologyThai Journal of Science and Technology2286-73333015110.2290.0332.3
Thailand StatisticianThailand Statistician1685-905716720.1150.0632.5
Thammasat International Journal of Science and TechnologyThammasat International Journal of Science and Technology0859-40743312110.0000.0009.5
The Bangkok Medical JournalThe Bangkok Medical Journal2287-967434710.0530.0591.5
The Clinical AcademiaThe Clinical Academia0125-75011120200.0000.0008.6
The Natural History Bulletin of the Siam SocietyThe Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9472810100.0000.000>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public HealthThe Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15621232921960.0950.016>10
The Thai Journal of Pharmaceutical SciencesThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46852326240.0450.087>10
Tropical Natural HistoryTropical Natural History1513-97001625220.0910.0007.7
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn UniversityVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-1248N/A111N/A2N/A3N/A4
Walailak Journal of Science and TechnologyWalailak Journal of Science and Technology1686-3933971780.0450.0103.3
แก่นเกษตรKhon Kaen Agriculture Journal0125-048578107610.3080.0903.1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์Journal of the Medical Association of Thailand0125-22083966524550.0620.0108.6
จักษุเวชสารThe Thai Journal of Ophthalmology0857-5118121312N/A20.000>10
จุฬาลงกรณ์เวชสารChulalongkorn Medical Journal0125-64834534310.018N/A3>10
เชียงรายเวชสารChiangrai Medical Journal1906-649X28650.0180.0003.7
เชียงใหม่ทันตแพทยสารChiang Mai Dental Journal0875-6920221040.0630.0006.0
เชียงใหม่เวชสารChiang Mai Medical Journal0125-598324990.0000.0009.3
เชียงใหม่สัตวแพทยสารChiang Mai Veterinary Journal1685-950215550.0000.000>10
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพThai Pharmaceutical and Health Science Journal1905-34602540360.0560.0006.0
ไทยไภษัชยนิพนธ์Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences1686-954014630.1070.0003.0
ธรรมศาสตร์เวชสารThammasat Medical Journal1513-52416437260.1300.0942.8
พยาบาลสารNursing Journal0125-5118113138920.1850.0444.7
พุทธชินราชเวชสารBuddhachinaraj Medical Journal0125-75603641350.1100.0287.1
รามาธิบดีพยาบาลสารRamathibodi Nursing Journal0857-8052291351230.2300.0695.6
รามาธิบดีเวชสารRamathibodi Medical Journal0125-36113187N/A20.000>10
วชิรเวชสารVajira Medical Journal0125-12523017170.0230.0007.8
วนสารVanararn0943-0916หยุดตีพิมพ์33N/A2N/A3N/A4
วารสาร มฉก.วิชาการHCU Journal0859-93432431310.1220.0004.9
วารสาร มทร.อีสานRMUTI Journal1906-215X36550.0000.000N/A4
วารสารกรมการแพทย์Journal of the Department of Medical Services0125-1643681190.0230.000>10
วารสารกองการพยาบาลJournal of Nursing Division0125-72422746270.1820.0374.7
วารสารกายภาพบำบัดThai Journal of Physical Therapy0125-4634121080.0690.0005.5
วารสารการเกษตรราชภัฏRajabhat Agriculture Journal1686-5103N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษาNursing Public Health and Education Journal0859-394927000.0000.000N/A4
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตThe Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health0857-45533029110.1150.2003.4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพJournal of Nursing and Health Care2351-03588299580.1430.0853.5
วารสารการพยาบาลและการศึกษาJournal of Nursing and Education1906-17734469630.2200.0004.2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพJournal of Nursing and Health Sciences1906-00256196820.1240.0164.7
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกJournal of Thai Traditional and Alternative Medicine1685-991X2018160.0630.1004.5
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพJournal of Medicine and Health Sciences0859-329929860.0770.0004.0
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายKasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University1906-3016N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารการศึกษาพยาบาลJournal of Nursing Education0858-0405หยุดตีพิมพ์12120.0000.000>10
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมThailand Journal of Health Promotion and Environmental0859-54533217110.0530.0633.8
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980221080.0450.0005.0
วารสารกีฏและสัตววิทยาEntomology and Zoology Gazette0125-3794N/A122N/A2N/A3N/A4
วารสารเกษตรJournal of Agriculture0857-08413557170.3930.0573.6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าKing Mongkuts Agricultural Journal0857-010832970.0660.0003.5
วารสารเกษตรพระวรุณPrawarun Agricultural Journal1685-837918100.0240.000N/A4
วารสารเกื้อการุณย์Kuakarun Journal of Nursing0858-30802241410.3170.0003.1
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาThe Journal of Faculty of Nursing Burapha University0858-43382976630.2860.1035.0
วารสารคณะพลศึกษาJournal of Faculty of Physical Education1513-3613413590.1330.0243.6
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมJournal of Industrial Education1685-39544261140.082N/A34.2
วารสารควบคุมโรคDisease Control Journal1685-64813424190.1110.0293.8
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพJournal of Safety and Health1905-8160N/A155N/A2N/A3N/A4
วารสารจักษุธรรมศาสตร์Thammasat Thai Journal of Ophthalmology1905-296013530.0000.0005.5
วารสารจิตวิทยาคลินิกJournal of Clinical Psychology0125-1422N/A177N/A2N/A3N/A4
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn University Dental Journal0215-25342914120.0380.0347.6
วารสารทันตาภิบาลThai Dental Nurse Journal0857-880X10220.000N/A3>10
วารสารเทคนิคการแพทย์Journal of the Medical Technologist Association of Thailand0125-268222830.0940.0002.8
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences0125-53472314130.1000.0005.0
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดJournal of Medical Technology and Physical Therapy0857-66533047280.1430.0004.3
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามJournal of Food Technology, Siam University1686-30708410.0000.0005.0
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology Journal1685-85732118140.0710.0005.7
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีJournal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University2229-121031310.0790.000N/A4
วารสารนเรศวรพะเยาNaresuan Phayao Journal1906-21413215140.1000.0003.4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University1905-9949N/A111N/A2N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชJournal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University1905-8837หยุดตีพิมพ์22N/A2N/A37.0
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือNorth-Eastern Thai Journal of Neuroscience1905-67291986N/A2N/A33.7
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยThai Journal of Neurology2228-98013000N/A20.000N/A4
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยวารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย1513-860713110.0000.000N/A4
วารสารพยาบาลThai Journal of Nursing0125-00783442330.0440.0008.0
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขNursing Journal of the Ministry of Public Health0857-37434648380.4150.0432.7
วารสารพยาบาลตำรวจJournal of the Police Nurses1906-652X431280.1430.000N/A4
วารสารพยาบาลทหารบกThe Journal of The Royal Thai Army Nurses1513-521749150520.5910.2241.8
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกThai Journal of Cardio-Thoracic Nursing0857-605X2028120.4070.0004.3
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Nursing Science Chulalongkorn University0858-12313665440.2210.0835.6
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามJournal of Nursing Siam University1513-545410330.0630.0003.3
วารสารพยาบาลศาสตร์Journal of Nursing Science0125-8885411121020.1760.0245.1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพJournal of Nursing Science and Health0125-702160127890.2250.0174.0
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์Songklanakarind Journal of Nursing0125-89583520170.1940.0294.2
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยThai Red Cross Nursing Journal1906-7925261050.3640.0381.8
วารสารพยาบาลสาธารณสุขJournal of Public Health Nursing0857-53713163480.4910.1612.9
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบังJournal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang0858-8430หยุดตีพิมพ์1111N/A2N/A38.8
วารสารพฤกษศาสตร์ไทยThai Journal of Botany1906-70381824120.0480.0004.7
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุJournal of Gerontology and Geriatric Medicine1513-4695N/A12727N/A2N/A3>10
วารสารพลังงานJournal of Energy0859-0818หยุดตีพิมพ์00N/A2N/A3N/A4
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาJournal of Technical Education Development0857-545250880.0090.0006.5
วารสารพิษวิทยาไทยThai Journal of Toxicology0857-264X1616130.2000.0005.3
วารสารแพทย์เขต 4-5Region 4-5 Medical Journal0125-732328320.0390.0002.5
วารสารเภสัชกรรมไทยThai Journal of Pharmacy Practice1906-55742821130.6110.0712.4
วารสารเภสัชวิทยาThai Journal of Pharmacology0125-38329220.0000.000>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสานIsan Journal of Pharmaceutical Sciences1905-08522931220.1050.0693.9
วารสารโภชนาการJournal of Nutrition Association of Thailand0125-6955N/A166N/A2N/A37.0
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนChristian University of Thailand Journal1685-1412531150.0700.0002.9
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณThaksin University Journal0859-98071815130.0550.0004.5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Princess of Naradhiwas University Journal1906-56814474670.2100.0454.3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีNaresuan University Journal: Science and Technology0858-74183622200.0620.0009.0
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพาThe Journal of Burapha University0859-2535หยุดตีพิมพ์00N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์11N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)Journal of Srinakharinwirot University1686-93111916140.0950.0004.4
วารสารมหิดลMahidol Journal0859-2586หยุดตีพิมพ์11N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มไทรทองWarasarn Rom Sai Thong0858-2688หยุดตีพิมพ์00N/A2N/A3N/A4
วารสารรังสีเทคนิคThe Thai Journal of Radiological Technology0857-1422N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารราชบัณฑิตยสถานThe Journal of the Royal Institute of Thailand0125-29681419140.051N/A35.3
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยAsian Archives of Pathology1905-918310100.0310.000N/A4
วารสารโรคมะเร็งThai Cancer Journal0125-20381720180.1430.0004.3
วารสารโรคเอดส์Thai AIDS Journal0857-85751323210.0630.0007.4
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital1686-857913000.0000.000N/A4
วารสารโรงพยาบาลชลบุรีChonburi Hospital Journal0125-688231990.0730.0003.3
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามMahasarakham Hospital Journal1686-441749550.0090.0204.5
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญาJournal of Srithanya Hospital0858-61014110.0000.000N/A4
วารสารโรงพยาบาลสกลนครJournal of Sakon Nakhon Hospital0859-725165550.0350.0002.8
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่Journal of Metals, Materials and Minerals0857-614916610.0000.0638.5
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตJournal of Hematology and Transfusion Medicine0858-20253354260.1620.0616.0
วารสารวนศาสตร์Thai Journal of Forestry0857-1724321880.0450.0635.0
วารสารวิจัย มข.KKU Research Journal0859-39574093890.0870.0004.7
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)KKU Research Journal (Graduate Studies)1906-201X3341410.0920.0005.5
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSDU Research Journal Science and Technology1906-33342427100.2640.0002.9
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกRajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal1906-1889261930.1300.0003.6
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi1686-8420N/A111N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยRMUTSV Research Journal1906-662713330.0710.000N/A4
วารสารวิจัยทางการพยาบาลThai Journal of Nursing Research0859-7685หยุดตีพิมพ์4949N/A2N/A38.0
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพJournal of Health Science Research1906-03192141370.2500.0954.7
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงJournal of Fisheries Technology Research1905-73932017160.0390.0006.1
วารสารวิจัยพลังงานJournal of Energy Research1686-343712880.2070.000N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามResearch of Pibulsongkram Rajabhat University Journal1686-9974หยุดตีพิมพ์66N/A2N/A36.0
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขJournal of Health Systems Research0858-94373494820.1550.0006.0
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคมDRURDI Research for Community Service Journals2465-405113110.0000.000N/A4
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีResearch Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology1905-496322100.0000.045N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRamkhamhaeng Research Journal of Science and Technology1906-1722N/A1990.000N/A36.3
วารสารวิจัยรำไพพรรณีRajabhat Rambhai Barni Research Journal1906-327X44330.0000.0233.5
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.KMUTT Research and Development Journal0125-278X2828200.1010.0007.5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVRU Research and Development Journal Science and Technology2351-03663240N/A20.094N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพResearch and Development Health System Journal1906-26053423230.036N/A34.4
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรJournal of Agricultural Research and Extension0125-885024210.0200.000>10
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)1685-2923N/A199N/A2N/A39.5
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Scientific Research Chulalongkorn University0125-6335N/A122N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยJournal of Thai Interdisciplinary Research2465-383726000.0000.000N/A4
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU Journal for Public Health Research1906-1137838370.150N/A33.5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University1686-44093633N/A20.000N/A4
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.UBU Engineering Journal1906-392X261060.1710.0382.3
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรArt and Architecture Journal Naresuan University2228-812030330.0310.0003.3
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษาAcademic Journal Institute of Physical Education1905-291X34310.012N/A33.3
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยAPHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)2286-951416110.0000.000N/A4
วารสารวิชาการเกษตรThai Agricultural Research Journal0125-83892412120.0430.000>10
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางIndustry Technology Lampang Rajabhat University1906-5337221010.1000.0003.5
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang0125-5134261130.0750.0383.3
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือTechnical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok1905-3819523530.2370.2311.4
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมThe Journal of Industrial Technology1686-98692627180.1790.0002.9
วารสารวิชาการนายเรืออากาศRTAFA Journal of Science and Technology1906-718611000.0000.000N/A4
วารสารวิชาการปทุมวันPathumwan Academic Journal2229-163617330.0320.0004.3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือThe Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok0857-684x4853460.0690.0214.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEAU Heritage Journal Science and Technology2286-6175591860.0740.0343.1
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครRMUTP Research Journal1906-04323121160.1560.0322.9
วารสารวิชาการสาธารณสุขJournal of Health Science0858-4923114116890.1000.0187.1
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาThe Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal0859-108314330.0000.0005.3
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาJournal of Industrial Education1905-9450191080.1220.0531.8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพJournal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok0857-792733430.0360.0004.0
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาThe Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima0859-45621426230.5200.0712.9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal0859-680814740.1610.0712.2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีJournal of Phrapokklao Nursing College0858-110X3547370.5830.0863.0
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์นKoch Cha Sarn Journal of Science1686-4522N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.KU Science Journal0125-7730N/A111N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.KKU Science Journal0125-23646640280.1020.0762.8
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.Srinakharinwirot Science Journal0857-16002934180.4290.0691.9
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรNU. International Journal of Science1686-55619550.0430.0007.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพJournal of Sports Science and Health1513-74302614100.0300.0004.3
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาJournal of Exercise and Sport Science0859-6633N/A11010N/A2N/A36.0
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรAgricultural Science Journal0125-03692769570.2000.0375.5
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาBurapha Science Journal2351-07814341310.1240.0233.1
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบังJournal of Science Ladkrabang0857-951214550.0540.0003.2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรีScience and Technology RMUTT Journal2229-154723100.0420.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Science and Technology Mahasarakham University1686-96647924200.0590.0003.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University1685-79412833330.1220.0004.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีThai Science and Technology Journal0858-44358559380.2340.1062.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาJournal of Sports Science and Technology1513-7201602570.1230.0504.2
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีThe Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University1686-4530N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Engineering Journal Chiang Mai University0857-217827720.0200.0744.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot Engineering Journal1905-454813220.0330.0006.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามEngineering Journal of Siam University1513-465212320.0370.0003.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรีJournal of Engineering, RMUTT1685-528017310.0310.0003.3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์Engineering Journal1906-3636หยุดตีพิมพ์3636N/A2N/A33.9
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยThai Environmental Engineering Journal1686-29616220.000N/A3>10
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSripatum Review of Science and Technology2228-87249200.0770.000N/A4
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลThai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery0857-4405N/A1880.095N/A3>10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าThe Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center0857-09142623210.1320.0774.1
วารสารสภาการพยาบาลThai Journal of Nursing Council1513-1262382262090.4180.0004.8
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยJournal of the Psychiatric Association of Thailand0125-6985291791410.3330.0006.4
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยJournal of Thai Stroke Society1905-372X2911N/A20.000N/A4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยThai Society of Agricultural Engineering Journal1685-408X141040.0910.0004.0
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยJournal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand1513-426112550.0560.0008.5
วารสารสวนปรุงBulletin of Suanprung0857-212715330.0000.000>10
วารสารสหเวชศาสตร์Journal of Allied Health Sciences1513-4865หยุดตีพิมพ์33N/A2N/A3>10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยJournal of Wildlife in Thailand0858-396X182550.1600.0006.3
วารสารสัตวแพทย์Journal of Kasetsart Veterinarians0125-516914440.0000.0008.0
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.KKU. Veterinary Journal0858-2297N/A1550.000N/A39.5
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาThe Public Health Journal of Burapha University1905-71642525210.1520.0003.5
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนาJournal of Public Health and Development1905-13871832320.0320.0007.9
วารสารสาธารณสุขศาสตร์Journal of Public Health0125-16782882580.3000.0364.3
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติJournal of the National Research Council of Thailand0028-0011N/A11111N/A2N/A39.8
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่นJournal of the office of DPC 6 Khon Kaen0858-88992118120.0630.0003.9
วารสารสิ่งแวดล้อมEnvironmental Journal0859-386830540.0000.000N/A4
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศทAEE-T Journal of Environmental Education1906-855748100.0050.000N/A4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยJournal of Mental Health of Thailand0859-497X1875630.3060.0568.9
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning1906-9790223240.5230.0911.8
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมEnvironmental Health Journal0857-096517330.037N/A32.5
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU Journal of Medicine2465-454X37550.0000.000N/A4
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยาThe Journal of Tropical Medicine and Parasitology0125-4987N/A11111N/A2N/A3>10
วารสารอาหารและยาFDA Journal0859-1180251150.0610.0004.3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKhon Kaen University Dental Journal0859-9254151370.0670.0675.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot University Dental Journal1905-048816500.0830.000N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์Journal of the Dental Association of Thailand0045-99172433200.1080.000>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMahidol Dental Journal0125-561432950.0170.0009.5
วิศวกรรมสาร มก.Kasetsart Engineering Journal0857-41543615110.0270.0005.2
วิศวกรรมสาร มข.KKU Engineering Journal0125-82733747230.1000.0544.2
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรNaresuan University Engineering Journal1905-615X13000.0000.000N/A4
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตKASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL2286-668X22330.0450.0004.3
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาResearch and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand0857-795139640.0140.0006.0
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์South-East Asia Journal of Engineering1686-8803N/A111N/A2N/A3N/A4
วิศวสารลาดกระบังLadkrabang Engineering Journal0125-172449930.0440.0004.5
วิสัญญีสารThe Thai Journal of Anesthesiology0857-12873317100.0780.0004.8
เวชชสารสัตวแพทย์The Thai Journal of Veterinary Medicine0125-64917343110.0860.0143.9
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสารJournal of Thai Rehabilitation Medicine0857-68231735230.1880.0007.4
เวชสารแพทย์ทหารบกRoyal Thai Army Medical Journal0125-77222216150.0000.0007.0
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสารSrinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences0859-6255หยุดตีพิมพ์44N/A2N/A3N/A4
ศรีนครินทร์เวชสารSrinagarind Medical Journal0857-3123851291050.1480.0126.0
สงขลานครินทร์เวชสารSongklanagarind Medical Journal0125-8435291651610.1390.0007.9
สัตวแพทย์มหานครสารJournal of Mahanakorn Veterinary Medicine1905-757115730.2310.0002.2