รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / RMUTI Journal Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2672-9334 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / RMUTI Journal Science and Technology 36 30 53 0 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 53 + 30 = 83

Thai Journal Impact Factors = 9 / 83 = 0.108