รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ / NKRAFA Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2651-1134 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ / NKRAFA Journal of Science and Technology 14 13 12 0 4 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 2 + 4 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 12 + 13 = 25

Thai Journal Impact Factors = 6 / 25 = 0.24