รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Health Science and Medical Research / Journal of Health Science and Medical Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2586-9981 Journal of Health Science and Medical Research / Journal of Health Science and Medical Research 35 41 34 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 34 + 41 = 75

Thai Journal Impact Factors = 5 / 75 = 0.067