รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology / Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2586-8764 Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology / Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology 16 20 12 0 5 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 0 + 5 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 12 + 20 = 32

Thai Journal Impact Factors = 5 / 32 = 0.156