รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology 40 40 10 0 6 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 0 + 6 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 10 + 40 = 50

Thai Journal Impact Factors = 6 / 50 = 0.12