รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Associated Medical Sciences / Journal of Associated Medical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2539-6056 Journal of Associated Medical Sciences / Journal of Associated Medical Sciences 34 62 36 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 36 + 62 = 98

Thai Journal Impact Factors = 6 / 98 = 0.061