รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2286-668X วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Engineering Journal 80 24 19 1 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 19 + 24 = 43

Thai Journal Impact Factors = 3 / 43 = 0.07