รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-652X วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses 48 37 45 0 7 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 16 + 7 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 45 + 37 = 82

Thai Journal Impact Factors = 23 / 82 = 0.28