รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice 52 45 41 0 4 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 12 + 4 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 41 + 45 = 86

Thai Journal Impact Factors = 16 / 86 = 0.186