รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal 19 18 20 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 20 + 18 = 38

Thai Journal Impact Factors = 4 / 38 = 0.105