รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-1552 เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin 30 29 28 0 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 28 + 29 = 57

Thai Journal Impact Factors = 4 / 57 = 0.07