รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research 35 35 28 2 13 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 14 + 13 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 28 + 35 = 63

Thai Journal Impact Factors = 27 / 63 = 0.429