รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health 17 17 29 0 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 29 + 17 = 46

Thai Journal Impact Factors = 9 / 46 = 0.196