รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Thailand Natural History Museum Journal / The Thailand Natural History Museum Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1686-770X The Thailand Natural History Museum Journal / The Thailand Natural History Museum Journal 11 9 10 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 10 + 9 = 19

Thai Journal Impact Factors = 5 / 19 = 0.263