รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 36 37 38 2 14 26

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 26 + 14 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 38 + 37 = 75

Thai Journal Impact Factors = 40 / 75 = 0.533