รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 130 93 80 3 4 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 13 + 4 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 80 + 93 = 173

Thai Journal Impact Factors = 17 / 173 = 0.098