รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkut?s Agricultural Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkut?s Agricultural Journal 52 49 42 1 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 42 + 49 = 91

Thai Journal Impact Factors = 10 / 91 = 0.11