รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications / ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications / ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications 19 14 49 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 49 + 14 = 63

Thai Journal Impact Factors = 2 / 63 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0