รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal 47 52 44 0 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 44 + 52 = 96

Thai Journal Impact Factors = 10 / 96 = 0.104