รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research 24 25 24 2 4 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 6 + 4 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 24 + 25 = 49

Thai Journal Impact Factors = 10 / 49 = 0.204