รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Journal of the Siam Society / The Journal of the Siam Society
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-7099 The Journal of the Siam Society / The Journal of the Siam Society 6 7 34 1 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 34 + 7 = 41

Thai Journal Impact Factors = 0 / 41 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Journal of the Siam Society ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Journal of the Siam Society ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
23
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
1
The Journal of the Siam Society
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย / NAJUA history of architecture Thai architecture
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
เมืองโบราณ / Muang Boran Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0