วัสดุเพื่อการใช้งานทางสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: ผศ.ดร.สิริลักษณ์

photoreactor1

วัสดุเพื่อการใช้งานทางสิ่งแวดล้อม

วัสดุนาโนได้มีการสังเคราะห์และนำมาใช้กับงานด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่วัสดุนาโนที่ใช้ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเพื่อการใช้งานทางสิ่งแวดล้อม