วัสดุเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงาน

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: ดร.สุรวุฒิ

IMG_0293-Edit_Rev_3_RSZ

วัสดุเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงาน

พลังงานมีอยู่หลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งพลังงานตามลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนออกเป็น 6 รูปแบบ ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงาน