วัสดุเปลี่ยนสีได้

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: ดร.นนทรี

Chromic_materials

วัสดุเปลี่ยนสีได้

โครมิซึ่ม (chromism) เป็นปรากฎการณ์หรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารทั้งจากไม่มีสีเป็นมีสี หรือจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่ง ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเปลี่ยนสีได้