วัสดุนาโน

7

Perovskiteวัสดุเก็บเกี่ยวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทางเลือกในอนาคต

Perovskiteวัสดุเก็บเกี่ยวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทางเลือกในอนาคต   รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ... อ่านเพิ่ม

ใน: Perovskite วัสดุนาโน
photoreactor1

วัสดุเพื่อการใช้งานทางสิ่งแวดล้อม

วัสดุนาโนได้มีการสังเคราะห์และนำมาใช้กับงานด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่วัสดุนาโนที่ใช้ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเพื่อการใช้งานทางสิ่งแวดล้อม
Chromic_materials

วัสดุเปลี่ยนสีได้

โครมิซึ่ม (chromism) เป็นปรากฎการณ์หรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารทั้งจากไม่มีสีเป็นมีสี หรือจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่ง ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเปลี่ยนสีได้
photo

วัสดุเพื่อการกักเก็บพลังงาน

ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สามารถกักเก็บพลังงานได้ (Energy storage photocatalyst)                 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titaniumdioxe; TiO2) ถูกนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เช่น ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเพื่อการกักเก็บพลังงาน
IMG_0293-Edit_Rev_3_RSZ

วัสดุเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงาน

พลังงานมีอยู่หลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งพลังงานตามลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนออกเป็น 6 รูปแบบ ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงาน