เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: ดร.สุรวุฒิ

1

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC) เป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำที่ย้อมด้วยสี ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง