ฟิล์มบางอัจฉริยะ

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: ผศ.ดร.สิริลักษณ์

2-glass-slide

ฟิล์มบางอัจฉริยะ (Smart thin films)

ฟิล์มบางอัจฉริยะ (Smart thin films) ผศ.ดร.สิริลักษณ์  เจียรากร   ฟิล์มบางอัจฉริยะ คือวัสดุที่เคลือบด้วยสารนาโนที่มีสมบัติพิเศษ สามารถดูดกลืนและสะท้อนรังสีในช่วงคลื่นต่างๆ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน ฟิล์มบางอัจฉริยะ
3

ฟิล์มที่มีสมบัติสะท้อนความร้อนและเปลี่ยนสีเมื่อถูกกระตุ้น

ฟิล์มที่มีสมบัติสะท้อนความร้อนและเปลี่ยนสีเมื่อถูกกระตุ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ถือเป็นแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลจากการรายงานพบว่า พลังงานที่ใช้ในการให้ความร้อนและระบบปรับอากาศ (HVAC) ในอาคาร สำหรับประเทศอเมริกา อังกฤษ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน ฟิล์มบางอัจฉริยะ