ผลิตภัณฑ์นาโน

2-glass-slide

ฟิล์มบางอัจฉริยะ (Smart thin films)

ฟิล์มบางอัจฉริยะ (Smart thin films) ผศ.ดร.สิริลักษณ์  เจียรากร   ฟิล์มบางอัจฉริยะ คือวัสดุที่เคลือบด้วยสารนาโนที่มีสมบัติพิเศษ สามารถดูดกลืนและสะท้อนรังสีในช่วงคลื่นต่างๆ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน ฟิล์มบางอัจฉริยะ
10

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ (OPV) เป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ใช้วัสดุกึ่งตัวนำแบบสารอินทรีย์ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์
3

ฟิล์มที่มีสมบัติสะท้อนความร้อนและเปลี่ยนสีเมื่อถูกกระตุ้น

ฟิล์มที่มีสมบัติสะท้อนความร้อนและเปลี่ยนสีเมื่อถูกกระตุ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ถือเป็นแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลจากการรายงานพบว่า พลังงานที่ใช้ในการให้ความร้อนและระบบปรับอากาศ (HVAC) ในอาคาร สำหรับประเทศอเมริกา อังกฤษ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน ฟิล์มบางอัจฉริยะ
1

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC) เป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำที่ย้อมด้วยสี ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
1-hynae-logo1

กระจกอัจฉริยะ

... อ่านเพิ่ม

ใน: กระจกอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์นาโน