ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Untitled

HyNAE and PENTEC Open House 2017 ครั้งที่ 1

HyNAE and PENTEC Open House 2017 ครั้งที่ 1   ประชาสัมพันธ์งาน ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
U

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก (ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต)

... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
153

รศ.ดร.จตุพร และคณะนักวิจัย มจธ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตพลาสติก บริษัท SCN Metal Works & Plastics จำกัด

เมื่อ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2559 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยวัสดุพอลิเมอร์ฯ (PENTEC) และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
cl2

นักวิจัย HyNAE เจรจาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสี เพื่อต่อยอดงานวิจัย

นักวิจัย HyNAE เจรจาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสี เพื่อต่อยอดงานวิจัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2515 นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
7

การจัดทำความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและบริษัท

การจัดทำความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและบริษัท เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2558  ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธฯ  ร่วมกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ประกาศรับสมัครนักวิจัย

ประกาศรับสมัครนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านวัสดุนาโนไฮบริด สำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) รับสมัครนักวิจัยเต็มเวลา จำนวน 3 อัตรา ... อ่านเพิ่ม

ใน: ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
scholarship_new

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเกี่ยวกับสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดต่อหน่วยงาน ... อ่านเพิ่ม

ใน: ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก