ข่าวสารทั่วไป

S__274243590

PTT เข้าพบและรับฟังการบรรยายงานวิจัยของ PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศ

PTT เข้าพบและรับฟังการบรรยายงานวิจัยของ PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจนน์ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
4

IRPC เข้าพบและรับฟังการบรรยายงานวิจัยของ PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศ

IRPC เข้าพบและรับฟังการบรรยายงานวิจัยของ PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจนน์ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
3

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงาน ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
1

ศน. เยี่ยมและร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ

ศน. เยี่ยมและร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) นำโดย ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
S__111894530

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมงานวิจัยและห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย HyNAE

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
ประกาศรับสมัครนักวิจัย

ประกาศรับสมัครนักวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) รับสมัคร นักวิจัยเต็มเวลา  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  และ วุฒิปริญญาโท  จำนวน 1 ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
2

รศ.ดร.จตุพร และคณะนักวิจัย มจธ เยี่ยมชมเทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัท กิมไป๊ โค้ตติ้ง จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) และสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย รศ.ดร.จตุพร ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
Untitled2

รศ.ดร.จตุพร และคณะนักวิจัย มจธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ฟิล์มสะท้อนความร้อนพอลิเมอร์ผสมอนุภาคนาโนออกไซด์

รศ.ดร.จตุพร และคณะนักวิจัย มจธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ฟิล์มสะท้อนความร้อนพอลิเมอร์ผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.จตุพร ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
7

ข่าวประชาสัมพันธ์

... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ
5

Prof. Dr Jean-Jacques Benattar เข้าฟังการบรรยายงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2559  เวลา 10.00 –12.00 น. Prof. Dr ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารและบทความ