ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุนาโน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านงานวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ

Untitled

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุนาโน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านงานวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศ

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. เรซา โมฮัมมัด จากภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยชารีฟ ประเทศอิหร่าน ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก โดยมี รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์  และ ดร.สมพิศ วันวงษ์ ให้การต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ เรซา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุนาโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทเทเนียมออกไซด์และกราฟีน ที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ สำหรับการประยุกต์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสนใจในงานวิจัยที่สอดคล้องกันและเห็นชอบในหลักการ ที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและพัฒนางานวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

Untitled Untitled2