ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น

scholarship_new

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเกี่ยวกับสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดต่อหน่วยงาน