สมัครเข้าศึกษา

  • Menu
  • About GMI
  • News & Activities
  • Admission
  • Programs
  • Research
  • Download
  • Collaboration
  • Alumni

Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

GMI Family Day 2014
ขอเชิญสมาชิกครอบครัว GMI ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาบัณฑิต ทุกท่าน เข้าร่วมงาน “GMI Family Day 2014” ณ ห้องconvention hall โรงแรม Ramada plaza riverside ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ คุณมนตรี สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โทร. 02-470-9781 ...

อ่านต่อ


แบบสำรวจวันเรียนของสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อ
“แบบสำรวจวันเรียนของสาขา EPM (การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ) หลักสูตรปรับปรุง 2557 สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อ” โดยทางสาขาได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ ตอบสนองตลาดแรงงาน และได้มีการวางแผนการเรียนการสอนโดยจะจัดตารางให้มีการเรียนการสอน 3 - 4 วิชา ต่อหนึ่งสัปดาห์ แบบสอบถามนี้จึงทำขึ้นเพื่อสอบถามขัอมููล วัน-เวลาในการเรียนหลักสูตร EPM (วันเสาร์วันเดียวทั้งวัน หรือวันอาทิตย์วันเดียวทั้งวัน หรืออื่นๆ) กรุณาตอบแบบสำรวจตามลิ้งค์ Click ...

อ่านต่อ


คณาจารย์ศึกษาดูงานและร่วมงานสัมมนา ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดี นำคณาจารย์ศึกษาดูงาน China Europe International Business School เพื่อศึกษาการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย และเข้าร่วมงานสัมมนา 5th International Business School Shanghai Conference เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารสถาบันการศึกษา ...
อ่านต่อ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้เชิญคุณสาคร กองสุวรรณ จากสำนักงานยุทธศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับการต้อนรับจากคุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณทวีศักดิ์ ยูซุป เลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ GMI ...
อ่านต่อ

GMI Forum Sustainable Supply Chain Management : โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย ดร.กนกพร เรียนเขมะนิยม และ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจิรญ ได้จัด GMI Forum ในหัวข้อ Sustainable Supply Chain Management : โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ณ ห้องสัมมนา 809 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ...
อ่านต่อ

GMI Forum "พิชิตคู่แข่งทางธุรกิจด้วย Cyber Warfare"
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้จัด GMI Forum ในหัวข้อ "พิชิตคู่แข่งทางธุรกิจด้วย Cyber Warfare" ณ ห้องสัมมนา 809 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจากพลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย มาบรรยายให้ความรู้ ...
อ่านต่อ

The 3rd GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management
The 3rd GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management is sponsored by the Bureau of Logistics, Ministry of Industry. The program is organized by Graduate School of Management and Innovation, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. This program will be held for 5 days during 29th September to 3rd October 2014. ...
อ่านต่อ

1 | 2 | 3 | Next>>