สมัครเข้าศึกษา

  • Menu
  • About GMI
  • News & Activities
  • Admission
  • Programs
  • Research
  • Download
  • Collaboration
  • Alumni

Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

ขอเชิญร่วมงาน GMI Open House 2015
ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมงาน “GMI Open House 2015” เพื่อฟังการแนะนำหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ณ ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิติ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9795-99 , 081-444-1100
คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ ...

อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power รุ่นที่ 5
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 50809 โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย ทักษะและสไตล์การพรีเซนท์อย่างคนรุ่นใหม่ การสร้างน้ำเสียงให้มีพลังสะกดใจคนฟังด้วยคำพูด มารยาทในการเข้าสังคมธุรกิจ

ลงทะเบียนออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Click
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตรี โทร. 02-470-9781 E-mail: montri.khunman@gmail.com ...

อ่านต่อ


การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้เชิญคุณสาคร กองสุวรรณ จากสำนักงานยุทธศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับการต้อนรับจากคุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณทวีศักดิ์ ยูซุป เลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ GMI ...
อ่านต่อ

GMI Forum Sustainable Supply Chain Management : โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย ดร.กนกพร เรียนเขมะนิยม และ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจิรญ ได้จัด GMI Forum ในหัวข้อ Sustainable Supply Chain Management : โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ณ ห้องสัมมนา 809 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ...
อ่านต่อ

GMI Forum "พิชิตคู่แข่งทางธุรกิจด้วย Cyber Warfare"
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้จัด GMI Forum ในหัวข้อ "พิชิตคู่แข่งทางธุรกิจด้วย Cyber Warfare" ณ ห้องสัมมนา 809 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจากพลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย มาบรรยายให้ความรู้ ...
อ่านต่อ

The 3rd GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management
The 3rd GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management is sponsored by the Bureau of Logistics, Ministry of Industry. The program is organized by Graduate School of Management and Innovation, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. This program will be held for 5 days during 29th September to 3rd October 2014. ...
อ่านต่อ

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของพนักงานสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของพนักงานสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม GMI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจนและเอื้อต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ตาม Super KIPs ...
อ่านต่อ

1 | 2 | 3 | Next>>