สมัครเข้าศึกษา

  • Menu
  • About GMI
  • News & Activities
  • Admission
  • Programs
  • Research
  • Download
  • Collaboration
  • Alumni

Executive Education
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

GMI เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2557
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ M.B.A. และ M.Sc. เฉพาะทาง 8 สาขา มีทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำวิจัย (Full Time) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557
กรุณา click อ่านต่อเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ Click Apply Now ...

อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 รุ่นที่ 12/1 ศูนย์สาทร
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2557
- ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 12/1 Click
- แผนการศึกษา Click
- แบบฟอร์ม บศ.02 Click
- คู่มือขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมัคร 1-2557 - Click
- ประกาศการเก็บค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา Click

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ Click Apply Now ...

อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1/2557
การจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management Click
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship Management Click
การจัดการ (การบริหารโครงการ) Click
การจัดการ (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) Click
การจัดการ (การจัดการธุรกิจโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง) Click
การจัดการ (การจัดการอสังหาริมทรัพย์) Click
การจัดการ (การจัดการวิศวกรรมการเงิน) Click
การจัดการ (การบริหารจัดการองค์กร) Click ...

อ่านต่อ


ลิงค์สำหรับจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคการศึกษา 1/2557
สอบสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557) ชำระระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 30 เมษายน 2557 หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

จ่ายค่ายืนยันสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคการศึกษา 1/2557 Click ...

อ่านต่อ


GMI เปิดรับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมโครงการ Management Summer Camp 2014
เพื่อศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2557
- Supply Chain Summer Camp
@ Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Malaysia (9-13 มิ.ย. 57)
- Leadership and Technology Innovation Management in Business
@ College of Business, KAIST, Korea (7-10 ก.ค. 57)
- Management Camp at Taipei Tech
@ College of Management, NTUT, Taiwan (7-10 ก.ค. 57)

สนใจสมัครและติดต่อ คุณชินวุฒิ (GMI บางมด) โทร. 02-470-9799 Email : chinnawut.wij@kmutt.ac.th และ คุณวิไลลักษณ์ (GMI สาทร) โทร.02-470-9952 Email : wilailuk.hun@kmutt.ac.th ...

อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง GMI และ บจก.อีริคสัน (ประเทศไทย)
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด โดย ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ผู้แทนมจธ. กับ คุณคามิลล่า วอลเทียร์ ประธาน บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ...
อ่านต่อ

GMI จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี และในช่วงบ่ายบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ...
อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ...
อ่านต่อ

GMI Morning Talk
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมจัดกิจกรรม GMI Morning Talk โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานเข้าร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดกว้างทางด้านความคิดของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ ...
อ่านต่อ

สัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปีการศึกษา 1/2557
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม(GMI) ร่วมกันสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปีการศึกษา 1/2557 ของ GMI จำนวน 151 คน จาก 8 สาขาวิชา ...
อ่านต่อ

1 | 2 | 3 | Next>>