News & Activities


Username:
Password:
 

WSIS PRIZES
Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

News & Activities

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสอง รุ่น 10/1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ศูนย์ City Center
- รายชื่อผู้มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2555 รุ่นที่ 10 เทอม 1
- กำหนดการพร้อมแผนที่

ลิงค์สำหรับกรอกประวัตินักศึกษากรอกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2555
- Click เพื่อกรอกข้อมูลประวัติ
เมื่อพริ้นต์ออกมาจะมีรายวิชาที่ต้องเรียนออกมาด้วยโดยจะเป็นรายวิชาที่ตั้งตามสาขาแต่ละสาขาว่าจะเรียนอะไร ซึ่งครั้งนี้นักศึกษายังไม่ต้องแก้ไขอะไรให้เป็นไปตามระบบก่อน ทั้งรายวิชาและจำนวนเงิน และในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ทางคณะจะตรวจและให้แก้ไขอีกครั้ง โดยสามารถเขียนเพิ่มเติมได้

Back