News & Activities


Username:
Password:
 

WSIS PRIZES
Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

News & Activities

การแข่งขันประกวดแผนการตลาด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม(GMI) ร่วมกับ บริษัท เอ็กซ์ เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันประกวดแผนการตลาดของโครงการความร่วมมือทางการวิจัย โดยมีนักศึกษาสนใจนำเสนอแผนการตลาดจำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม ณ ห้องสัมมนา GMI อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ GMI และผู้บริหาร บริษัท เอ็กซ์ เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการในการตัดสิน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อจัดทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยให้กับนักศึกษาที่มีแนวคิดและนวัตกรรมทางด้านการตลาด และส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ทำงานจริงทางด้านธุรกิจร่วมกับบริษัทเอกชน โดยผลงานแผนการตลาดที่ได้รับการคัดเลือกทางบริษัทฯ จะนำไปปรับและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


Back