ตารางสอน
         
         
       
 
ภาคปกติ
  ชั้นปีที่ 1-4   Download  
         
 
 
   
 
หลักสูตรสองภาษา
  ชั้นปีที่ 1-3   Download  
         
 
   
     
 
ตารางเรียนรวม
  ตารางเรียนรวม   Download  
         
 
   
     
 
ตารางสอน ป.โท
  ตารางเรียน   Download  
         
Email & WLM : Parzvin@hotmail.com