Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง " การฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่"

อีเมล PDF

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง
"การฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่"

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "การฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่" โดย คุณธวัชชัย สุทธิประภา(กรรมการบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์) และ คุณทองมา  วิจิตรพงศ์พันธ์ (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บรษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2470-8313 ดาวโหลดใบสมัคร