การสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Norton AntiVirus

 

1.       คลิกเลือกที่ Start > All Programs > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus 2003 Professional Edition เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา

 

 

 

 

2.       จากนั้นจะเปิดโปรแกรมขึ้นมา ถ้าเราต้องการที่จะทำการ Scan Virus ก็ให้คลิกเลือกที่ Scan for Viruses และทางด้านขวามือจะแสดงรายการ

ให้เราเลือกไฟล์ หรือตำแหน่งที่เราต้องการจะทำการ Scan Virus ซึ่งในตัวอย่างนี้ได้ทำการเลือกสแกนไวรัสที่ My Document ก็ให้ดับเบิ้ล

คลิกที่ Scan my computer

 

 

 

 

3.       จากนั้นมันก็จะเริ่มทำการ Scan Virus ดังรูป โดยให้เรารอจนกว่ามันจะทำการ Scan Virus เสร็จเรียบร้อย

 

 

 

 

4.       เมื่อ Scan Virus เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะแสดงผลการ Scan Virus ขึ้นมาเพื่อให้เราทราบว่าพบไวรัสในเครื่องของเราหรือเปล่า ดังรูป