สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Switch language | 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (WIS)

กำลังพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชมนิทรรศการ Show & Share

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

ขอปิดกั้นทางเชื่อมระหว่างอาคารวิศวกรรมเคมีและอาคารเรียนรวม5

วันที่12 พ.ย 2561 - 7 ม.ค 2562

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

Aug062018image

Big Cleaning Day 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561


Jan262018image

สัมมนาบุคลากร ปี 2561

วันที่ 19-20 มกราคม 2561