สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Switch language | 

ขอแจ้งปิดถนนในช่วงเวลา 21.00 - 06.00 น. ระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งงดแจกบัตรผ่านเข้า – ออกรถยนต์ชั่วคราว เป็นเวลา 1 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งปิดเส้นทางสัญจรชั่วคราว บริเวณประตู 1 ถึง วงเวียนหน้าอุทยานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งย้ายท่ารถบางมด (ชั่วคราว)

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

Nov282018image

งาน SHOW AND SHARE

วันที่ 27 พ.ย 2561