สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Switch language | 

แจ้งขอหยุดจ่ายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งดำเนินการตีเส้นทางคนข้าม (ทางม้าลาย) และจะทำการปรับปรุงผิวถนนหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี หน้าอาคารวิศวะวัฒนะ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งปิดถนนบริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งปิดถนนบริเวณอาคารสำนักหอสมุด

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

Nov282018image

งาน SHOW AND SHARE

วันที่ 27 พ.ย 2561