Symantec Antivirus

      การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยน้อยลง เนื่องจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความแพร่หลายอย่างกว้างขวาง เกิดสังคม
ออนไลน์(Facebook, Twitter) การรับส่งข้อมูลสำคัญผ่านทางอีเมล์ และการซื้อขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce กันมากขึ้น

      จึงเกิดกลุ่มคนที่ต้องการดักจับข้อมูลส่วนตัวที่มีความสำคัญ เช่น รหัสผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, รหัสผ่าน Apple App Store, รหัสผ่านคอมพิวเตอร์,
เลขบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาเอกสารสำคัญที่ถูกทำสำเนาไว้ในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า
"แฮกเกอร์"

      แฮกเกอร์จะทำทุกๆวิถีทางที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับนี้ เช่น สร้างไวรัสเพื่อเจาะเข้าคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน, สร้างโปรแกรมติดตั้งหลอก โดยดัดแปลงตัวติดตั้งเดิม โดยเพิ่มส่วนของการติดตั้งไวรัสเข้าไปด้วย, ดักจับข้อมูลที่ส่งออกมาจากคอมพิวเตอร์ ขณะที่เราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย และสร้างเว็บหลอกเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น


ใช้แล้วจะหน่วงเครื่องไหม?

      โดยทั่วไปผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มักยึดติดกับความคิดเดิมๆว่า เมื่อลงโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วจะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง หน่วงเครื่อง แต่ด้วยเทคโนโลยีการของโปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint Protection 12 แบบใหม่ล่าสุด ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้

      • ไม่หน่วงเครื่อง โดยจะสแกนไฟล์โดยอิงจากประวัติและลักษณะการทำงานของไฟล์ โดยจะมีตัวกรองไฟล์ที่แม่นยำและจะเลือกสแกนไฟล์ที่ทำงาน
         คล้ายกับไวรัส ซึ่งจะทำให้ตรวจพบไวรัสและการโจมตีจากไวรัสได้เร็วขึ้น
      • ใช้หน่วยความจำในการทำงานลดลงถึง 35% ระหว่างที่กำลังสแกนไวรัสโดยเทียบจากผลิตภัณฑ์อื่น

      โปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint Protection 12 ได้เพิ่มเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่สามารถจัดอันดับความเกี่ยวข้องของไฟล์, จัดอันดับทั้งไฟล์ดีและไฟล์ไม่ดี, อายุของไฟล์ และความแพร่หลายของไฟล์ นอกจากนี้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของแอพพลิเคชันในเชิงป้องกันได้ โดยในการจัดอันดับไฟล์จะอ้างอิงจากระบบข้อมูลที่รวบรวมจากไฟล์จำนวนหลายพันล้านไฟล์ทั่วโลก ทำให้สแกนไฟล์ได้ไวขึ้นเนื่องจากสามารถเจาะจงไฟล์ จำกัดขอบเขตและลดจำนวนไฟล์ที่ต้องสแกนได้ จึงทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นและสามารถจัดการกับไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่หน่วงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเคยปวดหัวกับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสไหม?

      หากคุณเคยปวดหัวกับการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหลายๆตัวไว้ในเครื่องเดียว เช่น โปรแกรมหนึ่งใช้เป็นไฟล์วอล์ โปรแกรมหนึ่งเป็นตัวสแกน Thumb Drive โปรแกรมหนึ่งเป็นตัวสแกนสปายแวร์ ฯลฯ และยังต้องมาทยอยตั้งค่าโปรแกรม อัพเดทโปรแกรมทีละตัว ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ช้าลงมากขึ้นเรื่อยๆ

      ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเมื่อใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint Protection 12 โดยโปรแกรมได้รวมเอาการป้องกันที่หลากหลายไว้ในโปรแกรมเดียว คือ

      • แอนตี้ไวรัส
      • แอนตี้สปายแวร์
      • ไฟล์วอล์
      • ระบบป้องกันการบุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
      • ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
      • ระบบควบคุมการใช้งานแอพพลิเคชั่น

      อีกทั้งโปรแกรมได้ถูกตั้งค่าให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และอุปกรณ์ของท่านแล้ว การติดตั้งก็ง่าย สะดวกสบายด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียวแล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรแกรมก็จะเริ่มต้นการทำงานและอัพเดทตัวเองอัตโนมัติจากฐานข้อมูลภัยคุกคามและไวรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มเติมอีก

      นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรี สามารถ Download โปรแกรม Symantec Endpoint Protection 12 ไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี โดยศึกษาจากคู่มือการติดตั้งได้ที่
      • การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows
      • การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Mac