Workshop การจัดการเรียนการสอนเคมีโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

 

**เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561**

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “Workshop การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเสริมสร้างประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเคมี        
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0613939689 (อาจารย์ จุฑารัตน์ สุ่นประเสริฐ)

3,559 total views, 2 views today

About Kitsada Doungjitjaroen