ค่ายวิชาการ “ชาวลูกวัว ไม่กลัวกัปตันฮุค” ณ โรงเรียนวัดประชาบำรุง

ค่ายวิชาการ “ชาวลูกวัว ไม่กลัวกัปตันฮุค” ณ โรงเรียนวัดประชาบำรุง

ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 9 ห้อง E สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประชาบำรุง จำนวน 68 คน ซึ่งเนื้อหาที่จัดกิจกรรมจะอิงตามหลักสูตรของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) โดยจะเน้นให้ความรู้กับน้องๆ ทางด้านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ การดำเนินกิจกรรมของค่ายเป็นไปตามธีมปีเตอร์แพน รวมถึงตั้งชื่อค่ายนี้ว่า ค่ายวิชาการ “ชาวลูกวัว ไม่กลัวกัปตันฮุค”  ค่ายของพวกเราเริ่มขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พวกเราเดินทางไปเตรียมสถานที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับน้องๆ โรงเรียนวัดประชาบำรุง

3

พวกเราเริ่มด้วยพิธีเปิดค่าย ซึ่งพวกเราได้รับเกียรติจากคุณครูระวิ สุทธิเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่าย ต่อด้วยการแสดงละครเปิดค่าย และกิจกรรมสันทนาการที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ และเป็นการทำความรู้จักกับน้องๆ ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมทำธงประจำกลุ่ม ซึ่งให้น้องในกลุ่มช่วยกันออกแบบธงของกลุ่มตนเอง และนำไปใช้ในกิจกรรมค่ายอีกด้วย จากนั้นเริ่มกิจกรรมฐานทั้ง 4 ฐาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว น้องๆ ยังได้เล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อไม่ให้กิจกรรมฐานนั้นน่าเบื่อ เมื่อน้องๆ ทำกิจกรรมฐานครบทั้งหมดแล้ว พวกเราสรุปกิจกรรม และความรู้ที่น้องๆ ได้รับก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน

6 7

ในวันที่สองหรือวันสุดท้ายของค่ายซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พวกเราออกเดินทางแต่เช้าเช่นเดิม เพื่อไปเตรียมตัวจัดค่ายให้น้องๆ วันนี้พวกเราเริ่มกิจกรรมค่ายด้วยสันทนาการ และต่อด้วยกิจกรรมการแสดงทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Sci- show) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และได้ทำไอติมอย่างง่ายแบ่งกันรับประทานในกลุ่มด้วย หลังจากนั้นต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ เป็นการจบกิจกรรมช่วงเช้า

17 18

ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มน้องๆ เข้ากิจกรรมฐาน Walk Rally จำนวน 6 ฐาน ฐาน Walk Rally นี้มีจุดประสงค์ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการใช้ร่างกายโดยให้น้องๆ เล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังฝึกให้น้องๆ รู้จักการวางแผน รวมทั้งแฝงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้ชีวิตรวมไปในฐานด้วย จากนั้นน้องๆ ก็ได้ชมละครปิดค่าย ซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในค่าย

29

และกิจกรรมการสันทนาการอย่างสนุกสนานเป็นการอำลาก่อนที่จะทำพิธีการปิดค่ายอย่างเป็นทางการ น้องๆ ได้ชมวีดีโอประมวลภาพบรรยากาศค่ายวิชาการ และเขียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในค่าย เพื่อเป็นการประมวลสิ่งที่น้องได้รับจากค่าย และเก็บเป็นความทรงจำที่ดีของพวกเราตลอดไป

 

เรียบเรียงโดย : นักเรียนรุ่น 9 ห้อง E

2,624 total views, 2 views today

About Natthawut Peamsup