ศึกษาดูงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และ บริษัท อีเกิ้ลออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งคณะครูในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และบริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม และระบบจัดการที่แตกต่างกันของทั้งสองบริษัท รวมทั้งเรื่องการใช้สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

ในช่วงเช้า นักเรียนได้เดินทางไปยังบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อเรียนรู้กระบวนการชุบผิวโลหะในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท รวมทั้งยังได้เข้าไปศึกษาในโรงงานจริงเพื่อดูกระบวนการและการจัดการของโรงงานอีกด้วย

6

 5 4

ในช่วงบ่าย นักเรียนได้เดินทางไปยังบริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำเบาะหนังบนรถยนต์ ได้รับเกียรติจากคุณธงชัย ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท (คุณพ่อของนายภาธร ชื่นชูจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย(โครงการ วมว.) ) พูดถึงกระบวนการจัดการภายในตัวโรงงาน รวมไปถึงวิธีบริหารพนักงานของบริษัทให้มีความสุขในการทำงาน จากนั้นนักเรียนได้เข้าชมภายในตัวโรงงานสำหรับขั้นตอนการจัดการแผ่นหนังวัวให้กลายเป็นหนังที่ใช้สำหรับเบาะรถยนต์

1 2

3

การศึกษาดูงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรายวิชา ESC 623 บรรษัทข้ามชาติ (The Multinational Corporation) นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละบริษัทในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย : นางสาวกุลวีร์ จตุรรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3,889 total views, 2 views today

About Natthawut Peamsup