การศึกษาดูงาน ณ โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และการทัศนศึกษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ในวันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 จำนวน 25 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้มีโอกาสในการไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และ ทัศนศึกษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าในช่วงบ่ายของวัน

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทรายใหญ่ที่ผลิต และจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า หัววัว-คันไถ, ตราเด็กน้อย, ตราสิงห์ และตราทีซีซีซี ทางบริษัทได้นำนักเรียนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบจนกระทั่งบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ Safety ที่มีการใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น การใส่ที่ครอบหูบริเวณที่มีเครื่องจักรเสียงดัง และการใส่หมวกป้องกันเมื่ออยู่ในเขตการผลิต

      

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้นำไปทัศนศึกษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อรับชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนี้ยังได้มีการสาธิตวิธีการใช้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยิงปืนเสือหมอบ ซึ่งถือเป็นปืนใหญ่ที่สำคัญในอดีต รวมทั้งได้ขึ้นไปเรียนรู้การทำงานต่างๆผ่านสถานที่บนเรือแม่กลองอีกด้วย

 

1,464 total views, 10 views today

About Natthawut Peamsup