ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งคณาจารย์ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยละเอียด

16522433_10154945831677856_339817140_o

ในช่วงเช้า คณาจารย์และนักเรียนได้ร่วมถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าอาคารรัฐสภา ต่อมาได้เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ซึ่งมีการจัดแสดงสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติที่มาของระบอบการปกครองของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยฉบับแรก และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยต่างๆ

16522330_10154945831632856_1385519754_o 16523425_10154945831667856_418954721_o

16129763_10154945831627856_1143074547_o

ต่อมาคณะนักเรียนและคณาจารย์ได้ร่วมกิจกรรมการจำลองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสมือนจริง โดยมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามบทบาทสมมติ เช่น บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานรัฐสภา และรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายจากบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรอธิปไตย กระบวนการประชุมและองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของห้องประชุมรัฐสภาอีกด้วย

16559066_10154945832012856_105989520_n

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีการเรียนการสอนอยู่ในเวลานั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เรียบเรียงบทความโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 รุ่นที่ 8

1,202 total views, 2 views today

About Natthawut Peamsup