ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

กำหนดการสอบรอบสองปี 2562

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบปี 2562

 

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลาและสถานที่รายงานตัว : 08.00 – 08.30 น. ณ ลานหน้าห้อง Science Service Center ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-4708386, 02-4708389 ในวันและเวลาราชการ

6,202 total views, 6 views today

About Kitsada Doungjitjaroen